11.06.2021-11.05.2021 kl 11:00-18:00

Setomaa/Petserimaa lähiajaloo konverents

Konverentsil käsitletakse erinevaid teemasid perioodil 1917–2021, et asuda kaardistama Setomaa/Petserimaa lähiajaloo uuritud ja uurimata valdkondi, võimalikke uurijaid ja allikaid ning koostada 2022. aastaks lähiajaloo artiklite Setomaa kogumik. 

Konverentsi korraldamisel arvestatakse viiruse leviku tõkestamise reeglitega, sh ruumi täituvuse piirangutega. Osalemiseks vajalik eelregistreerumine aadressil hellika@setomuuseum.ee, hiljemalt 7. juuniks 2021. Kui osalejate piirarv täitub enne seda kuupäeva saab registreeruda ootejärjekorda ning osaleda, kui mõni koht vabaneb.

Konverentsi päevakava ja veebilink otseülekande jälgimiseks: https://www.setomuuseum.ee/et/reegi-majas-toimub-setomaapetserimaa-lahiajaloo-konverents

Konverentsi korraldavad SA Setu Kultuuri Fond ja Setomaa Muuseumid. Konverentsi korraldamist rahastab Eesti Sõjamuuseum.