Setomaa Muuseumide põhimäärus

Setomaa Muuseumite põhimäärusega saab tutvuda Riigi Teataja'st

Muuseumi põhiülesanded
  (1) Muuseumi põhiülesanneteks on:
  1) pakkuda tuge seto kultuurilise identiteedi säilimisele ja tugevdamisele, kogudes, hoides, uurides ja tutvustades üldsusele Setomaa ja setode ajalugu, pärimust ja kaasaega kajastavat materjali;
  2) Setomaa kui väärtusliku turismisihtkoha tuntuse tõstmine.
  (2) Muuseumi põhiülesannete täitmiseks viib muuseum läbi järgmisi tegevusi:
  1) kogub, säilitab, uurib ja tutvustab süstemaatiliselt seto taluarhitektuuri, seto etnograafilisi esemeid ning lähiajaloo ja tänapäevaga seotud kultuuriväärtuslikke esemeid ning korraldab vajadusel nende restaureerimist ja konserveerimist;
  2) kogub, säilitab, uurib ja tutvustab setodega seotud suulist pärimust ja kombeid;
  3) korraldab Setomaa ajaloo ja kultuuripärandiga seotud koolitusi ja õpitubasid;
  4) võimaldab ligipääsu muuseumikogudele ning vajadusel nõustab uurimustegevuses;
  5) koostab ja eksponeerib Setomaa ja setodega seotud näitusi;
  6) korraldab erinevaid piirkonna kultuuriga seotud kultuurisündmusi;
  7) tegeleb majandustegevusega pakkudes toitlustusteenust ja korraldades käsitöö- ja suveniiride müüki.