Setomaa Muuseumid arengukava

Setomaa Muuseumite arengukava

* Setomaa Muuseumid pakuvad erinevates näitusepaikades põnevaid ülevaateid seto kultuuri kujunemisloost, selle pärandist ja traditsioonidest. 
* Setomaa Muuseumite kogud on hästi hoitud, pidevalt täienevad ning teadustöödeks kasutatavad.
* Teadmishuvilised nii Setomaal kui ka kaugemal saavad mitmekülgsel viisil uusi teadmisi seto kultuuri mineviku, oleviku ja tänaste võimaluste kohta. 
* Setomaa Muuseumid on seto kultuuri kandjate ja väärtustajate jaoks oluline ning inspireeriv kohtumispaik.