Setomaa Muuseumide kogumispõhimõtted

Setomaa Muuseumid kogumispõhimõtete eesmärgiks on tagada muuseumitöö eesmärgipärasus, professionaalsus ning teavitada avalikkust muuseumi kogumistegevuse iseloomust ja põhimõtetest. Kogumispõhimõtete eesmärk tugineb organisatsiooni missioonile, põhimäärusele ja arengukavale.