Saatse Muuseum

Saatse Seto Muuseum on kui pihlaka marjakobar, mis sümboliseerib ühe elutsükli lõppu selle küpsuses, mida on esemed muuseumis.

Igas marjas on kui kogum erilaadseid museaale, mis kokku moodustavad kobara ehk ekspositsiooni.

Pihlakas kaitseb kogu seto kultuuri ja selle pärle Saatse muuseumis, mis on konsentratsiooniks Saatse nulga vaimsusest. See marjakobar on viiv enne seda, kui kõik muutub mälestuste mälestuseks. Läbi selle paikonna vaimsuse tõuseb kunagi jälle põrmust uus kultuur, milles on lahustunud kõige väärtuslikum minevikust. Pihlakas on see puu, millele Seto toetub – pihlakas on vägi.