17.02.2024 kl 16:00-19:00

Tandsutarõ Obinitsa muusiumih ütehkuuh Valgu Toomasega

Laupäeval, 17. veebruaril kl 16.00 saab taas tantsida traditsioonilisi vanemaid ja uuemaid tantse. Tantsitakse nii seto kui ka teiste rahvaste tantse, lauldakse, mängitakse ringmänge. Oled oodatud nii tantsima, kui pilli mängima. Külalismuusikuks on Toomas Valk.

Sissepääsuks annetuslik. Võid võtta kaasa midagi ühisele lauale. Soovituslik on kanda vahetusjalatseid.

- - -

Tandsutarõ Obinitsa muusiumih - alostus om kell 16.00 ja kotus Obinitsa muusium. Tandsdas vannu ja vahtsõbit seto ja tõisi rahvidõ tandsa, mõnikõrd vaest ka laulõtas ja tetäs tsõõrimänga. Olõt oodõt nii tandsma ku pilli mängmä. Osavõtus vabaannõtus. Võit tuvva´ midägi’ kostist lavva pääle. Hüä ku võtat üteh tandsukängä´.

Ku tahat mano küüsüdä’, sis kiroda’ vai helstä’ Sarvõ Õiõ oie@sarv.ee, 56252788.