09.03.2024 kl 16:00-03:00

Tandsutarõ Obinitsa muusiumih ütehkuuh Anne Märdimäe ja Ülo Saaremõtsaga

Laupäeval, 9. märtsil kl 16.00 saab taas tantsida traditsioonilisi vanemaid ja uuemaid tantse. Tantsitakse nii seto kui ka teiste rahvaste tantse, lauldakse, mängitakse ringmänge. Oled oodatud nii tantsima, kui pilli mängima. Külalismängijad Anne Märdimäe ja Ülo Saaremõts.

Sissepääsuks annetus. Võid võtta kaasa midagi ühisele lauale. Soovituslik on kanda vahetusjalatseid.

- - -

Tandsutarõ Obinitsa muusiumih - alostus om kell 16.00 ja kotus Obinitsa muusium. Tandsdas vannu ja vahtsõbit seto ja tõisi rahvidõ tandsa, mõnikõrd vaest ka laulõtas ja tetäs tsõõrimänga. Olõt oodõt nii tandsma ku pilli mängmä. Osavõtus vabaannõtus. Võit tuvva´ midägi’ kostist lavva pääle. Hüä ku võtat üteh tandsukängä´.
Pilli mängvä´ Sarvõ Maar´a ja Sarvõ Jaan, vaest om ka´ üllätüsest tõisi mängjit.
Ku tahat mano küüsüdä’, sis kiroda’ vai helstä’ Sarvõ Õiõ oie@setomuuseum.ee, 56252788.