Õuesõpe Saatses pakub uusi teadmisi ning võimalust lõkkel toitu valmistada

Saatse muuseum tähistab 14. aprillil üleriigilise õuesõppe perioodi algust palumetsas uitamise päevaga! Programmi on võimalik tellida terve õuesõppeperioodi jooksul 14.04-14.10.2023.

2023. aasta puu on MÄND. Õpime tundma männipuu saladusi ja palumetsa lugusid. Lähme metsa vaatama, kuulama ja kogema, mida mets meile räägib.

Lisainfo: Selga ilmastikukindlad õueriided ja jalanõud. Lapsed saavad kohapeal süüa ja juua. Päeva pikkus on ca 3 tundi, mida on võimalik kohandada vastavalt osalejate vajadustele.

Soovituslik grupi maksimaalne suurus 20 inimest.

Hind:  4€ õpilase kohta. 

Sihtgrupid: lasteaiad, I, II, III kooliaste.

Tellimine ja lisainfo: saatse@setomuuseum.ee, tel 5342 1428.

 

Eesmärk lasteaiale: Saada lähemalt tuttavaks meie kõige tavalisemate metsas kasvavate puudega. Õpivad märkama loodust enda ümber. Tunnevad rõõmu looduses liikumisest. Õpivad loodust hoidma. Saavad teada palju põnevat ja kasulikku - millise puu lehed oskavad teineteist lükata ja kuidas oja aitab meil eksimise korral jpm.

 

I, II, III kooliaste:

Programm seondub riikliku õppekava läbivate teemadega: keskkond ja jätkusuutlik areng, elukestev õpe, väärtused ja kõlblus.

Ainete vaheline lõiming: loodusõpetus, keel ja kirjandus, sotsiaalained, kunst, kehaline kasvatus.

Õppemeetodid: vaatlemine, mõõtmine, võrdlemine, taimede määramine, kirjeldamine, sammalde ja samblike uurimine luubiga, arutelu, meisterdamine, joonistamine.


Uuri lisaks ka Saatse muuseumi juures piiri ääres kulgeva põneva maastikumängu kohta (8. klass ja vanemad).

Kohtumiseni Saatses!