Põnev rollimäng piiri äärsel Saatse muuseumi välialal

Setomaal, vaid kivi viske kaugusel Eesti-Vene kontrolljoonest, asub Saatse Muuseum, kus eelmise aasta kevadel avati uus püsinäituse osa  “Õgal as’al omma piiri”. Arvestades Saatse muuseumi asukohta ning asjaolu, et näituse keskmes on setod, on näitusel esikohale seatud identiteedi ja kultuuriga seotud piiri mõisted ja nende erinevad aspektid. Setomaa on unikaalne ja omapärane piiriala ning siinsete piiride muutumine on oma jälje jätnud ka siin elavatesse inimestesse. Alates tänavu aasta märtsist pakume lisaks püsinäituse kogemisele ka põnevat võimalust värskes õhus väljakutsete rohkel välialal läbi teha maastikumäng, mis aitab piiriga seotud probleemistikku paremini mõista. Mängu saab ette tellimisel mängida märtsist kuni oktoobrini. Grupi suuruseks sobib 10 kuni 20 osalejat ning vanusegrupp alates 8. klassist. 

Piiriteemalist mängu veab eest ja selle kulgu kontrollib mängujuht, kelleks on muuseumipedagoog ja mängu looja Anneli Rulli. Osalejatel on võimalus end panna piirivalvurite ja salakaubavedajate rollidesse ning 2,5 tunni jooksul läbida rada lahendades teel erinevaid ülesandeid. Mäng koosneb eriilmesel maastikul asuvatest punktidest, kus saab palju huvitavaid teadmisi riigipiiridest, isikut tõendavate dokumentide ajaloost aga ka salakaubandusest. Lisaks teadmistele saab osaleja salakaupa otsida ning peita, dokumente koostada, salakirja lahendada, aaret otsida jms. Mängust ei puudu ka takistusrajal võistlemine ning varjatud liikumise harjutamine. Mängu läbiv küsimus, millele hakatakse ühiselt vastust otsima on, milleks meile riigipiirid ja kellele need vajalikud on. Mängul on mitmeid lõiminguid erinevate ainetega nt ajalugu, eesti keel, kirjandus, kehaline kasvatus, kunstiõpetus ning näpuotsatäis ka seto keele õpet. Lisaboonusena pakub rollimäng meeskonnatöö oskuste kinnistamist ning meeskonnatöö vajaduse teadvustamist. Seetõttu on maastikumängu läbima oodatud ka töökollektiivid, kes soovivad oma meeskonnale pakkuda põnevat, mängulist kogemust võrratus Setomaa looduses. 

Setomaa Muuseumid kaasasid rollimängu koostamisse ka Värska Gümnaasiumi pedagoogi, hiljuti Võrumaa aasta põhikooli aineõpetaja 2022 tiitli pälvinud Helena Elgindy ning kohalikud piirivalvurid. Siinkohal soovimegi tänada Helenat, kes panustas mängu valmimisse oma teadmistega ajaloost ning tehnilistest lahendustest ning Lõuna Prefektuuri Piirivalvebüroo Saatse kordoni juht Arvi Suvi, kes viis meid kokku asjalike piirivalvuritega, kes oma koostöövalmiduse ja lustakate lugudega meie mängule värvi ja elulisi näiteid pakkusid.

Sügisel läbisid Saatse muuseumi maastikumängu kontrollgrupina Kääpa Põhikooli 8. klassi õpilased. Klassijuhataja Merike Värs’i tagasiside: “`Õpilastele väga meeldisid erinevad tegevused välitingimustes. Kõik olid hasardis, mängus oli palju ainetevahelist lõimingut ning üld- ja ainepädevuste kujundamist.” Merike lisas veel, et mängu puhul oli oluline ka meeskonnatöö, mis aitas klassi liita.

Soovime Saatse muuseumis antud mänguga muuta meie haridust atraktiivsemaks, kasutades ära meie eripärast asukohta. Lohutuseks saab lisada, et nooremad kui 8. klass ei tohiks ka kurvastada, sest plaanime veel sel aastal valmis saada teise põneva mängu Saatse Muuseumi välialal, et ka nemad saaksid õppida ja lustida värskes õhus.

Kohtumiseni piiri äärses Saatse muuseumis!

 

Anneli Rulli

Muuseumipedagoog, Setomaa Muuseumid