Verskas lauku sēta-muzejs

Verskas lauku sēta-muzejs ir viens no patiešām “dzīviem” muzejiem: tā ir äista saimniecība, kurā ir vistas, kaķis, suns, aitas, kazas, truši, kā arī Igaunijas vietējās šķirnes govs Sede. Lauku sēta, kas celta kā brīvdabas muzejs, rada izpratni par setu ģimenes dzīvi pirms apmēram simts gadiem. Saimniecības trīs klētis norāda uz to, ka tajā dzīvojusi pārtikusi ģimene, taču ieejot dzīvojamajā mājā tevi sagaidīs pārsteigums - kā gan ir iespējams, ka tik mazā telpā, kuras lielāko daļu aizņem iespaidīga krāsns, varēja satilpt 10-15 cilvēki? Kā un kur viņi gulēja, un kur darīja pārējo? Ziemā apmeklētāji vēlas šai siltajā vietā uzturēties pēc iespējas ilgi, jo izkurinātā krāsns rada īpaši mājīgu atmosfēru, turklāt reizēm tajā ir pagatavots ēdiens, piemēram, plāceņi vatsku. Viesmīlīgās saimnieces labprāt stāsta par savu bērnību, vai dalās ar citu piedzīvoto, kas rada sajūtu, ka stāsti neapsīks un tos gribas palikt klausīties. Noteikti der ieplānot arī pārējo palīgēku, triju klēšu, šķūņa, melnās pirts, kā arī nedaudz tālāk esošo kalēja smēdes un cepļa, kā arī iespaidīgās rijas, apskati. Rijā darbojas rokdarbu veikals, kurā ir plašs klāsts ar visdažādākajām precēm, sākot no grāmatām un suvenīriem, un beidzot ar vietējiem rokdarbiem un pārtiku. 

Muzeju papildina Tējas māja “Čaimaja”, kur variet baudīt, gan ierastos ēdienus, gan īpašo setu virtuvi, piemēram auksto zupu suuliim, biezo putru un svaigsieru sõir.