12.11.2023 kl 10:00-15:00

Nahtsipäiva laat Värska talumuuseumi välialal

Koplisse seatakse üles vana-aegse olustikuga elav laada-ala, kus on müügile välja pandud traditsiooniline käsitöö. Külastajad saavad kohtuda inspireerivate käsitöömeistritega, eheda käsitööga tutvuda, küsida küsimusi, anda sisse tellimusi. Kohale kutsutakse oma esinduse ja käsitööletiga ka Setomaa sootskad ehk Kroonikogo ja aktiivsemad külakogukonnad, samuti aiasaaduste ja käsitööhoidiste valmistajad.
Inimesed tulevad kokku, et üksteisega kohtuda, vahetada oskuseid, mõtteid ja käsitööd ning sügisesi saaduseid, mida on enne talve hea kodudesse varuda. 

Talus käib vilgas traditsiooniliste sügis-talviste tööde tegemine - Värska Talumuuseumisse tulevad üle Setomaa muuseumide kokku muuseumimajade perenaised, kes koos Seto Käsitöö Kogo käsitöömeistritega toimetavad teha traditsioonilist käsitööd. Külastajad saavad astuda ligi ja tõeliselt osa saada ja õppida traditsioonilisi käsitöövõtteid. Õpitubasid on nii täiskavanutele kui ka lastele. Õpitubades osalemine materjali tasu eest.

Värska talumuuseum on seto argielule keskenduv muuseum, kus on muuhulgas olemas ka toimiv sepikoda, nagu 100 aastat tagasi see jõukamas seto talus oli.
Setomaa Mardilaada ajaks puhume vanale sepikojale elu sisse - kohapeal on sepistamas sepp ja soovijad saavad kogenud sepa käe all ka ise sepa õpipoisid olla ja lihtsamaid sepatöövõtteid õppida. 

Laadaplatsil loob meeleolu seto leelo ja pillimäng. Moosekandid on oodatud üles astuma ning laulunaised ja -mehed ise laulu üles võtma, nagu see ka vanal ajal oli. Toredaid tegevusi jätkub ka lastele. Seto Tsäimaja pakub laadapäeva puhul erimenüü.