Saatse muuseumis avatakse reedel, 13. mail uus püsiekspositsioon pealkirjaga „Õgal as’al omma piiri“.

Saatse muuseum on vanim praegusel Eesti Vabariigi territooriumil asuv Setomaa muuseum, millele pani 1974. aastal aluse Saatse kooli kauaaegne õpetaja ja direktor Viktor Veeber. Ühtlasi on tegu kõige piiriäärsema Setomaa Muuseumide koosseisu kuuluva muuseumiga. OÜ Blueray tegevjuht ja uue ekspositsiooni kuraator Mairo Rääsk selgitab: „Olen veendunud, et Saatse on piiriteema avamiseks parim koht. Juba siia saamiseks tuleb kaks korda ületada Vene Föderatsiooni piir, mis pärast Venemaa kallaletungi Ukrainale on hoopis teistlaadne kogemus. Saatse suurimaks trumbiks on selle väga erilise paiga sümbolväärtus nii otseses kui laiemas tähenduses. Peale tugeva füüsilise piiride tunnetamise kogemuse, aitab Saatse paigana avada ka piiri mõistet vaimsel tasandil.“ Kuna näituse keskmes on setod, on esikohale seatud identiteedi ja kultuuriga seotud piirimõisted ja nende erinevad aspektid.

Saatse muuseumi poolt on uue väljapaneku sünniga tihedalt seotud olnud Setomaa Muuseumid juhataja Merily Marienhagen: „Setomaa Muuseumide kontekstis on oluline vaadelda seto kultuuri erinevatest perspektiividest, et saada kultuurist sügavam ja mitmekesisem ülevaade. See annab ka võimaluse olemasolevat kultuuri paremini mõista ja mõtestada. Piiri mõiste olulisus seto kultuuri kontekstis on vaadeldav nii lähiajaloosündmuste keerises, kuid juba  Petseri kloostri ja Vastseliina ordulinnuse aegadest.“ Setomaa on unikaalne ja omapärane piiriala ning siinsete piiride muutumine on oma jälje jätnud ka siin elavatesse inimestesse. Lisaks valitud esemetele ja lugudele aitavad piiri lahti mõtestada ka interaktiivsed Euroopa ja Setomaa kultuurikaardid ja joonisfilm, mis loodud spetsiaalselt selle näituse tarbeks.

Täiendust saab ka Saatse muuseumi väliala. Õueekspositsiooni lisandub mobiilirakendusena toimiv maastikumäng „Väigokõnõ Setomaa“, mis viib mängijad rändama Setomaa erinevatesse nulkadesse. Orienteerumismäng hõlmab ca 2 ha suurust maa-ala, kuhu tekib omalaadne mini-Setomaa koos 12 nulgaga. Rännakul saab tegevusülesannete abil tuttavaks mõiste „piir“ erinevate tähendustega ja selgemaks Setomaa jaotumine nulkadesse. Mujal Eestis sellist määratlust ei tunta.

Alates 1999. aastast oli Saatse seto muuseum Värska (praeguse Setomaa) valla haldusalas olev Seto talumuuseumi filiaal, alates 2019. a koondati kõik Setomaa muuseumid valla allasutuseks nimega Setomaa Muuseumid ja Saatses asuv muuseum nimetati ümber Saatse muuseumiks. Saatse muuseumi tähtsündmuseks on kujunenud alates 2008. aastast korraldatud Satserinna Sõirapäev, mille toimumisse panustavad ka kohalikud talud.