Reegi majas toimub Setomaa/Petserimaa lähiajaloo konverents

11. juunil, algusega kell 11 toimub kindral Reegi majas Setomaa/Petserimaa lähiajaloo konverents.

Konverentsil käsitletakse erinevaid teemasid perioodil 1917–2021, et asuda kaardistama Setomaa/Petserimaa lähiajaloo uuritud ja uurimata valdkondi, võimalikke uurijaid ja allikaid ning koostada 2022. aastaks lähiajaloo artiklite Setomaa kogumik. 

Osalemiseks vajalik eelregistreerumine aadressil hellika@setomuuseum.ee, hiljemalt 7. juuniks 2021. Kui osalejate piirarv täitub enne seda kuupäeva, saab registreeruda ootejärjekorda ning osaleda, kui mõni koht vabaneb.

Osaleda on võimalik ka veebis. Otseülekannet konverentsist saab jälgida Setomaa Muuseumide Youtube kanalis.

Päevakava:

11.00 - 11.15 Vabadussõda Setomaal-Petserimaal. Esimesed reformide aastad. – Valdur Raudvassar

11.20 - 11.35 Vabadussõda Petserimaal: kuidas jäädvustada langenute lood? – Jaak Pihlak

11.40 - 11.55 Midä ja kuismuudu om Eesti kooliraamatidõh kõnõldu setodõst ja Setomaast. – Anti Lillak

12.00 - 12.15 Suvelaagrid Eesti Kaitseväe väljaõppesüsteemis enne 1940. aastat Petseri Põhja- ja Lõunalaagri näitel. – Robert Parker

12.20 - 12.35 Salamatmised 1941–1944 Setomaal. – Arnold Unt

12.40 - 12.55 Setumaalt pärit vennad Tikerpuud - ühed kardetuimad Kagu-Eesti metsavennad. Mauri Kiudsoo. Ettekande esitab Aare Hõrn

13.00 - 13.30 Lõunapaus

13.35 - 13.55 Põliselanike lahkumine Ida-Petserimaalt. – Jüri Adams

14.00 - 14.15 Vene valged emigrandid Petserimaal 1920-1940. – Igor Kopõtin

14.20 - 14.35 Petserimaa kalmistutest. – Triin Parts

14.45 - 16.00 Arutelu: Setomaa/Petserimaa lähiajaloo uurimine.

16.00 - 16.30 Küüditamiste mälestuste kogumiku “KATKI“ (väljaandja Postimehe kirjastus) esitlus. – Vahur Laiapea

16.30 - 18.00 Põhjalaagriga tutvumine Ahto Raudoja juhtimisel.

18.00 - 19.00. Konverentsi lõpetamine

Konverentsi korraldavad SA Setu Kultuuri Fond ja Setomaa Muuseumid. Konverentsi korraldamist rahastab Eesti Sõjamuuseum.

Rohkem infot: aare@setomaa.ee; tel.: 5622 2348

Reegi maja kontakt: reegimaja@setomuuseum.ee; tel.: 5887 8676