• placeholder
  01.06.2022 - 31.08.2022  Värska Talumuuseum

  "Üte talo näpotüü"

  "Üte talo näpotüü" näituste sari algas aastal 2000. Näitused tutvustavad seto käsitöö traditsioone kandvate inimeste oma tarbeks ja rõõmuks tehtud erinevas tehnikas töid, mõnikord ka koolitöid, oma esivanemate ja laste töid.

  2022. aasta näitusel on Laine Lõvi - Setomaal öeldakse Lõvi, Laine (s.1954), Seto talumuuseumi esimese direktori käsitöö, millest on enamus pensionil olles tehtud.

  Üte talo näpotüü näütüsel omma s´oo aastaka Lõvi, Laine (s 1954), Seto talomuuseumi edimätse direktori, inämbusõh pensionil ollõh tettü tüü’.

   Lainõ kirot: „Mu õnn oll sündüdä käsitüüd tegevä imä Manni ja ilosat tähelepandva esä Maksi suurdõ perrehe.

  Läbi mu elo om käsitüü olnu vajaduspõhinõ: kudamine, umblõmine, heegeldämine, kanga kudamine ni’ välläumblõmine.

  Latsõpõlvõst vaest kõgõ edimäne käsitüü, midä nigu mälehtä, oll´ sääne hõrrõ rõivas, midä imä pilot aknakardina jaost. Oll´ veiga vaenõ aig, olõ-õs midä osta, õga minga osta.

  Kokkõ tull´ kuta hulgimb ja oppi ka kõrralikult parandama. Meelü-üs mullõ kindit-sukkõ kuta tuulaol õga ka parhilla. Õka asja tulõ tetä jo’ topõlt!

   A’ latsõlatsilõ tulõ õks kuta, kuis muido. Kõgõ paremb oppaja omm elo eis.

  /---/

  Varda olliva kõgõ üteh, kuuholõkul, bussih, ni’ muial. Ma veiga suur heegeldäja olõ-õs. Kõgõ paremb oppaja om elo eis. Sjool välläpanõkil vanõmb heegeldet sängukatõ om mu imäl tett.

  Kunagi lubasi, õt ma tii-i seto värmilist pitsi, õga tii-i üttegi näutüst, a’ petjäst jää. Olõ ar’ tennü mito komplekti seto rõivit, helmiliisi, miihhi hammit, ummõlnu ni’ tiknü. Tennü latsilõ õgasugutsit linikit, vaipõ, päävätekke, käteräti pitse, mandalit ni’ muud. Makrameed vai sõlmpitsi meelüs mullõ parhilla kõgõ inämb tetä, käeperä’ õnnõ veiga halutasõ ni’ „ heegeldämise lihas“ saa-ai vaest kunagi tervest. A’ ilo nimel tulo ohvrit ka tuvva!“