• 28.07.2022 - 28.08.2022  Seto Tsäimaja

  Tallinn Design House’i fotonäitus „Kummardus“

  Tallinn Design House’i fotoprojekt „Kummardus“ on fotokeeles esitatud jutustus Eesti disainist, kus kohtuvad autorilooming, loodus ja traditsioonid.

  Eesti disaini määratluseks on sageli kujunenud selle kahe suure naabri, põhjamaise minimalismi ning slaaviliku külluse ja värviarmastuse sümbioos, ent kultuuride kombinatsiooni kõrval on selle hinnalisemad pärlid peidus hoopis mujal. Nimelt on meie silmapaistvate disainerite loome otsesemal või kaudsemal kujul põimunud inspiratsiooniga loodusest, mõjutatud rahvuslike traditsioonide pikaaegsest säilimisest ning kohapealsete meistrite olemasolust.

  Antud kontseptsiooni kaudu ongi sestap soov anda au kolmele eelpoolmainitud komponendile, paigutades seejuures praeguses ajahetkes olulisemate Eesti disainerite loomingu meie jaoks märgilistesse paikadesse, milledest üks on vaieldamatult Setomaa. See „Kummarduse“ vaatus on austusavaldus läbi Eesti disainerite silmade Seto kultuuripärandile ning siinse Eestimaa nurga maalilisele loodusele Taevaskojast Meremäeni.

  Sõna kummardus kujunes selle fotoseeria ühiseks nimetajaks mitmel põhjusel. Esiti on selle taga tänuavaldus olemasoleva eest. Teisalt peidab antud sõna endas aga ühte olulist osist: nimelt viitab selle lõpp -mardus rahvakeel meie seast lahkunud hingeenergiatele, andes seeriale läbi pealkirja omalaadse ajalise perspektiivi ja loodususundilise sügavuse.

  Ka muukeelsete tõlgete puhul on sõna mänguline ja sageli mitmetahuline, võimaldades näiteks inglise keeles nüansitundlikku peenhäälestust füüsilisest bow’st spirituaalse worship’ini.

  „Kummardus“ näitus on Seto Tsäimajas ja õuel avatud alates 28.07.22.