Mardilaat Setomaal kauplemistingimused 2022

 

9. novembril 2024 Värska talumuuseumi karjakoplis toimuval Nahtsipäeva Laadal kaupa  müüv ettevõte on tutvunud ja nõustunud alljärgnevate tingimustega:

Üldinfo:

 • Nahtsipäeva Laat toimub Värska talumuuseumi karjakoplis laupäeval, 09. novembril 2024 kell 10.00-14.00.

 • Müügikohtade kätte näitamine toimub laupäeval, 09. novembril kell 8 – 9.30.

 • Müügikoha taotlemiseks tuleb kauplejal täita ja hiljemalt 5. novembriks esitada taotlusvorm. 

 • Kohamaksu tasumine toimub kohapeal sularahas või kaardiga makstes.

 • Kaupleja peab omama kõiki kauplemiseks vajalikke lubasid ja sertifikaate. Kaup peab vastama kõigile kvaliteedi ja tervisekaitsenõuetele.

 • Elektrivajadus tuleb ära märkida taotlusvormil. Kaupleja peab ise hankima vajalikud pikendusjuhtmed elektrijaotuspunktist müügikohani.

 • Korraldajatel on õigus valida laadal osalevad kauplejaid vastavalt kaubasortimendi sobivusele. Eelistatud on kodumaine käsitöö, talukaubad, toidukaubad ja vanavara. Kaubelda võib ainult registreerimisel märgitud kaubaga!  

 

Kaupleja kohustused ja vastutus: 

 • Kaupleja kohustub hoidma oma müügikoha korras ja puhtana ning lahkudes võtma enda tekitatud prügi kaasa. Platsi üldkoristuse tagab korraldaja.

 • Autode parkimine müügiplatsil ei ole lubatud. Kauba laadimine müügikohale toimub ettenähtud ajal (saabumine 12.11.22 kell 8-9:30, lahkumine platsilt alates kell 14.00) ja muul ajal on kohustus sõiduk müügikohalt kõrvaldada. Ürituse toimumise ajal (10.00-14.00) on muuseumi territooriumil sõidukiga liiklemine keelatud!

 • Kaupleja kohustub osalema laadal kuni selle ametliku lõpuni kell 14.00.

 

Ürituse korraldaja õigused, kohustused  ja vastutus:

 • Korraldajal on õigus paigutada kauplejad vastavalt kaubagruppidele ja müügiplatsi kujundusele.

 • Korraldaja ei varusta kauplejaid müügilettide, mööbli, varjualuste ega muu kauplemiseks vajalikuga.

 • Korraldajal on õigus teha laadakorralduses ja kodukorras muudatusi vastavalt Vabariigi Valitsuse kehtestatud reeglitele.

 • Korraldaja vastutab ürituse üldkorra ja turvalisuse tagamise eest muuseumi territooriumil kogu ürituse ajal.

 

Müügikoha suurus ja hind: 

2024.aasta  hinnakiri lisatakse peagi!          

 

Muudatuste tegemine või registreerimise tühistamine:

 • Kaupleja on kohustatud korraldajat teavitama, kui tema registreerumisel esitatud andmetes tekib muudatusi. Viimane muudatuste tegemise kuupäev on 6. november.

 • Kaupleja saab omal algatusel registreerumise tühistada kuni 6. novembrini.

 • Korraldajal on õigus tühistada kaupleja registreerumine juhul kui:

  • ei peeta kinni laada kokkulepetest

  • ei ole tasutud laadale registreerumise tasu

 

 

Korraldaja: 

Setomaa Muuseumid

Registrikood: 75025221

Aadress: Pikk tn 56, Värska, Setomaa vald, Võrumaa 64001

www.setomuusem.ee

Lisainfo: myyk@setomuuseum.ee või telefonil +372 505 4673.