Järgime Vabariigi Valitsuse kehtestatud korraldusi ja Terviseameti juhiseid

SA Võrumaa Arenduskeskuse poolt välja antud märgisega "Siin on
COVID-19 turvaline" kinnitame, et järgime meie tegutsemisvaldkonnale
kehtestatud Vabariigi Valitsuse korraldusi ja Terviseameti juhiseid,
hoiame end nende järgimiseks infoga pidevalt kursis ning aitame
külastajatel täita kohapeal viiruse vältimise reegleid.