Seto traditsioonilised toidud

HÜÄ SETO SÜÜK TSÄIMAJAH´
Sõir
Suulliim
Paks pudõr
Savvutõt liha leeväga
Kama rosinidiga
Ubina- vai mar´a piirak
Küümnetsäi
10.00 €
Suulliim
Paks pudõr
Ubina- vai mar´a piirak
Küümnetsäi
Kama rosinidiga
8.00 €
Seto paks pudõr (lihata)
Heeringe leib sibulidiga
Rüäjahuvatt
Küümnetsäi
Sõir
8.00 € (taimetoitlastele)
Küläsupp
Savvutõt liha leeväga
Rüäjahuvatt
Küümnetsäi
7.00 €
Ruumirent peale ametlikku tööaega 20 €/tund ja alates kell 22:00 30 €/tund