Seto traditsioonilised toidud

HÜÄ SETO SÜÜK TSÄIMAJAH´
Sõir
Suulliim
Paks pudõr
Savvutõt liha leeväga
Kama rosinidiga
Ubina- vai mar´a piirak
Küümnetsäi
13.00 € 

Suulliim
Paks pudõr
Ubina- vai mar´a piirak
Küümnetsäi
Kama rosinidiga
10.00 €

Seto paks pudõr (lihata)
Heeringe leib sibulidiga
Rüäjahuvatt
Küümnetsäi
Sõir
10.00 € (taimetoitlastele)

Küläsupp
Savvutõt liha leeväga
Rüäjahuvatt
Küümnetsäi
9.00 €

Sõir
Aholiha 
Savvutõt liha leevägä
Kama-kohopiimä vatt
Küümnetsäi
15.00 € 


Ruumirent peale ametlikku tööaega 20 €/tund ja alates kell 22:00 30 €/tund